Pond Design Integritetspolicy

I och med den förstärkta dataskyddslagstiftningen (GDPR) vill Pond Design förtydliga vår policy för hantering av personuppgifter.

Pond Design AB, 556662-3087, Riddargatan 17D är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Pond Design ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

I följande integritetspolicy förklaras hur Pond Design samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt tjänsteerbjudande inom design, innovation, strategi och andra närliggande tjänster, nedan kallat Erbjudandet.


Behandling av personuppgifter

Pond Design behandlar personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig eller för ändamål som framgår nedan.

Kund
Pond Design kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter vilket utgörs bland annat av namn, telefonnummer, e-postadress, adress, befattning och andra uppgifter som är nödvändiga för att Pond design ska kunna tillhandahålla och följa upp vårt Erbjudande, samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantör
Pond Design kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter vilket utgörs bland annat av namn, telefonnummer, e-postadress, adress, befattning och andra uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en bra affärsrelation och leverans av tjänster till Pond Design samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Jobbsökande
De personuppgifter Pond Design behandlar om dig som söker jobb hos oss är de uppgifter du själv lämnar till Pond Design vid kontakt med oss. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, telefonnummer, e-postadress, adress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, information från referensperson samt övrig information som är nödvändiga för uppföljning.


Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Avtal
Köper du produkter eller tjänster från Pond Design behandlar vi dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Pond Design som personuppgiftsansvarig måste behandla olika typer av personuppgifter för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att få information från oss, eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Pond Design behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Pond Design.

Intresseavvägning
Pond Design kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Pond Design ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya Erbjudanden samt för att underhålla en relation till dig. Du kan när som helst kontakta oss ifall du inte önskar motta utskick i marknadsföringssyfte.

Dina rättigheter
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta oss
Har du frågor om Pond Designs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter så kontaktar du oss på info@ponddesign.se

Vi har rätt att göra ändringar i denna policy. Eventuella ändringar som påverkar dina rättigheter som anges här begär vi godkännande för.

Pond Design
Stockholm, maj 2018


Ladda ner Pond Designs Integritetspolicy som PDF här.

Working with Pond Design is easy, stimulating and structured. We relish close collaboration with clients based on openness and honesty, to benefit from each other’s breadth of experiences and expertise.

New Business
Anna-Karin Trydegård
anna-karin@ponddesign.se
+46 70 239 66 50